sverige


Sverige /ˈsværjɛ/ (officiellt Konungariket Sverige ) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge (Gränsen mellan Norge och Sverige) och i nordost med Finland (Gränsen mellan Finland och Sverige), samt en fast förbindelse över havet med Danmark via Öresundsbron i sydväst. Sverige har kust mot BottenvikenBottenhavet,Ålands havÖstersjönÖresundKattegatt och Skagerrak.

Med en area på 449 964 km²[11] är Sverige det storleksmässigt femte största landet i Europa och har en befolkning på över 9,7 miljoner människor [12] . Sverige har en låg befolkningstäthet med 21 invånare per km² men med en betydligt högre täthet i södra halvan av landet. Omkring 85 procent av befolkningen lever i tätorter och denna andel förväntas öka.[13] Sverige har, enligtStatistiska centralbyråns definition (kommun med mer än 200 000 invånare), fyra storstäder: Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala[14]. Sveriges huvudstad är Stockholm, som är landets största stad med 1,4 miljoner invånare i tätorten och totalt 2,2 miljoner invånare i storstadsområdet. Sveriges näst största stad är Göteborg med 550 000 invånare i tätorten och totalt cirka 970 000 invånare i storstadsområdet. Den tredje största staden är Malmö med 280 000 invånare i tätorten och 690 000 i storstadsområdet. Den fjärde största staden är Uppsala.

Sverige är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt system och en utvecklad ekonomi. Sverige rankas fyra i världen i The Economists "Democracy Index" och på sjunde plats i Förenta nationernas "Human Development Index". Landet är medlem i Förenta Nationerna, är en av de största bidragsgivarna till organisationen och ett av de få länder som uppfyller FN:s biståndsmål om 0,7 procent av BNI[15]. Sverige har varit medlem i Europeiska unionen (EU) sedan 1 januari 1995.

Sverige hade den snabbast växande ekonomin,[16] den högsta graden av innovation[17] och den mest konkurrenskraftiga ekonomin iEuropeiska unionen under 2010.[18]

Sverige blev en oberoende och enad stat genom Kalmarunionens upplösning 1523. Under 1600-talet expanderade landet kraftigt under en period som har kommit att kallas stormaktstiden. Större delen av de erövrade områdena utanför skandinaviska halvön förlorades under 1700-talet och 1800-talet. Den östra delen av Sverige, idag Finland, förlorades till Ryska imperiet år 1809. Det senaste kriget som Sverige direkt var inblandat i var Napoleonkrigen 1814, när Sverige förlänades Norge från Danmark in i Svensk-norska unionen, en personalunion som varade till 1905. Under 1900-talet har den militära alliansfriheten varit en central del i Sveriges utrikespolitik. Detta har dock inte förhindrat Sverige från att skicka styrkor utomlands som del i medlemskapet i Nato-samarbetet Partnerskap för fred.[19][20] Sverige deltar även i EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Trackback